Fotografie zonder grenzen
  
  
  

Disclaimer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks dit is het mogelijk dat de informatie die hier wordt gepubliceerd onvolledig of op een andere wijze incorrect is.

Hoewel wij van Mark4Foto ons best doet om alle informatie, diensten en producten zo goed en foutloos mogelijk aan te bieden, kan Mark4Foto niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele fouten, defects of andere beschadigende consequenties, voortkomend uit het gebruik van deze website.

Mark4Foto ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, verspreid, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, downloaden naar andere websites, databases of op welke andere manier dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mark4Foto.

Alle geplaatste foto`s zijn eigendom van Mark4Foto, tenzij anders vermeld.

Mark4Foto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie & foto`s op deze website. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

Mark4Foto aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de – al dan niet door derden aangeboden- informatie op deze website.

Mark4Foto behoudt zich dan ook het recht voor om de door derden aangeboden informatie te wijzigingen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers, andere derden of de Algemene Voorwaarden van Mark4Foto.

Publicatie foto’s

Mocht het zo zijn dat U niet eens bent met een publicatie, of met de gepubliceerde foto’s, neem dan contact op met Mark4Foto via info@mark4foto.eu.

Na overleg worden de foto’s of de gehele publicatie verwijderd of aangepast.

Foto’s insturen en opvragen


Foto’s en andere bestanden die worden ingestuurd via de emailadres die op deze site staat, worden eerst gecontroleerd op virussen. Mocht het zo zijn dat er een verdacht pakketje binnenkomt, wordt dit direct verwijderd, en krijgt de persoon in kwestie een waarschuwing. Bij herhaling wordt de IP adres gebanned op deze website.

Alle foto’s op deze website zijn opvraagbaar met en zonder copyright. Aan het verkrijgen van foto`s zonder copyright van Mark4Foto zijn kosten gebonden.

Voor meer informatie over deze kosten kunt u mailen met info@mark4foto.eu

Mocht het zo zijn dat U foto’s wilt hebben die niet door Mark4Foto zijn gemaakt, kunnen we regelen om de originele foto’s naar U toe te sturen.

Cookies
Wij maken gebruik van cookies om U beter van dienst te zijn. Onze cookies worden alleen gebruikt voor het bijhouden van uw inloggevens. Wij bewaren deze gegevens niet en U kunt deze kleine tekstbestandje zelf verwijderen, mocht U achteraf niet eens zijn om onze gegevens op uw computer te hebben. Deze cookies komen alleen op uw computer wanneer U zich registreert op onze website. Deze cookie die dan op uw computer komt is verder onschadelijk voor uw computer en wordt alleen gebruikt als geheugensteuntje voor onze website.

Gastenboek

Het gastenboek is om het gezellig te houden op de website. Deze dienst is in zijn geheel in beheer door Mark4Foto, en zal er op toezien dat het gezellig blijft.

Verkeerd taalgebruik wordt bestraft met een penalty. Hieronder wordt onder andere verstaan:

  • Racistisch taalgebruik
  • Scheldwoorden
  • Spam

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.